Kattava infopaketti perintöverotuksesta

In Blogi By Lainaanyt.fi 10.10.2021

perintövero

Mikä On Perintövero?

Perintöverolla tarkoitetaan veroa joka maksetaan silloin, kun testamentilla saadaan omaisuutta itselle. Omaisuus voi pitää sisällään mitä tahansa omaisuutta, kuten vaikkapa esimerkiksi omistusasunto, käteinen raha tilillä tai vaikkapa metsää.

Kun henkilö menehtyy muuttuu hänen varallisuutensa kuolinpesäksi. Osakkaaksi tästä kuolinpesästä pääsevät ne ihmiset jotka on todettu menehtyneen henkilön perillisiksi.

Kolmen kuukauden kuluessa menehtymisestä tulee suorittaa perunkirjoitus, jossa määritellään vainajan omaisuus. Omaisuus määritellään käytännössä siten että menehtyneen henkilön varallisuudesta vähennetään mahdolliset velat. Tämä summa jaetaan perillisten kesken perinnönjaossa.

Poikkeuksena tähän on tietenkin se jos vainaja on eläessään laatinut testamentin, jossa määritellään minkä verran ja mitä kukin perillinen tulee saamaan.

Tästä jaetusta omaisuudesta tulee maksaa perintöveroa. Perintöveron määrä määräytyy perittävän summan mukaan. Alla olevasta taulukosta näet perintöveron määrän eri summille. Alle 20 000 euron suuruisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa veroja ollenkaan.

Perintöveron Määrä

Perintöveron määrä määräytyy perintöveroasteikon perusteella. Omaisuuden laatu ei vaikuta veron määrään vaan ainoastaan sen määrä.

Veroluokka 1*

Omaisuuden Määrä Veron Vakioerä Alarajan Kohdalla Veron Alaraja Ylimenevästä Osasta
20 000 €-40 000 € 100 € 7 %
40 000 €-60 000 € 1500 € 10 %
60 000 €-200 000 € 3500 € 13 %
200 000 €-1 000 000 21 700 € 16 %
1 000 000 €- 149 700 € 19 %

* Veroluokka 1 sisältää lapset, lapsenlapset, aviopuolison, aviopuolison lapset ja heidän lapsenlapsensa, äidi, isän, isovanhemmat ja avopuolison jos tällä on yhteinen lapsi vainajan kanssa.

Veroluokka 2*

Omaisuuden Määrä Veron Vakioerä Alarajan Kohdalla Veron Alaraja Ylimenevästä Osasta
20 000 €-40 000 € 100 € 19 %
40 000 €-60 000 € 3900 € 25 %
60 000 €-200 000 € 8900 € 29 %
200 000 €-1 000 000 49 500 € 31 %
1 000 000 €- 297 500 € 33 %

* Veroluokka 2 sisältää kaikki muut kuten sisarukset, vanhempien sisarukset ja avopuolison.

Tarkan perintöveron määrän voit laska Verohallinnon perintöverolaskurilla.

Veron Maksuaika

Perintöveron maksuaika alkaa siitä hetkestä kun ihminen menehtyy. Kuolinpesä pitää jakaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja jakamisen jälkeen ja kopio perunkirjasta tulee toimittaa verohallintoon yhden kuukauden sisällä perunkirjoituksesta.

Tämän jälkeen verohallinto lähettää n. puolen vuoden kuluessa verotuspäätöksen perintöverosta. Jos vero on alle 500 euroa, niin se suoritetaan yhdessä erässä ja tätä suuremmat erät maksetaan kahdessa erässä.

Eräpäivä ensimmäiselle erälle on n. 3 kuukautta verotuspäätöksen saamisesta ja toinen eräpäivä n. 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä.

Mitä Tietoja Verohallintoon On Ilmoitettava?

Kuoleman jälkeen verohallintoon on ilmoitettava seuraavat perunkirjassa määritellyt asiat:

 • Testamentti
 • Kaikki perilliset henkilötietoineen
 • Vainajan omaisuus ja velat
 • Vainajan ja lesken yhteinen varallisuus ja velat
 • Jos perintö on jo jaettu, niin mukaan tulee liittää jäljennös perinnönjakokirjasta

Itse kuolemasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen verottajalle koska Verohallinto saa tiedon kuitenkin suoraan väestörekisteristä. Kannattaa kuitenkin huomioida että esim. erilaiset puhelinliittymät tai internetyhteydet tulee katkaista operaattoreille, sillä operaattorit eivät välttämättä saa tietoa kuolemasta suoraan väestörekisteristä.

Perintövero Asunnosta

Käteinen on helppo jakaa perillisten kesken mutta jos perinnön kohteena on esim. omistusasunto, niin silloin sen jakaminen muuttuu hieman kinkkisemmäksi.

Usein perinnön jakajia on useita ja asunto siirretään heille yhteisesti. Asunnon jakaminen muodostuu tässä tapauksessa vaikeaksi ja ainoaksi vaihtoehdoksi tässä tapauksessa jää asunnon myyminen.

Verotusarvona asunnosta käytetään sen käypää hintaa vainajan kuolinhetkellä. Asunto kannattaa siis myydä heti vainajan kuoleman jälkeen, jos halutaan varmistua siitä että verotusarvo vastaa asunnosta saatavaa hintaa.

Miten Perintöverossa Voi Säästää?

Periaatteessa perintöverossa voi säästää muutamalla tavalla:

 • Jos on laadittu testamentti, niin siinä voi jakaa omaisuuden siten että kaikki perinnölliset saavat enintään 20 000 € suuruisen omaisuuden. Alle 20 000 € suuruisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa.
 • Perintöluokkaan 2 kuuluvat henkilöt voivat päättää luovuttavansa oman perintönsä lähisukulaisille, jotka kuuluvat perintöluokkaan 1. Perintöverosta kieltäytyminen tulee aina tehdä kirjallisesti Verohallintoon.

Verotus Omaisuudesta Ulkomailla

Jos vainaja on asunut kuollessaan ulkomailla, niin tällöinkin perintöveroa on maksettava omaisuudesta mikä vainajalla oli Suomessa. Tälläisellä omaisuudella tarkoitetaan yleensä vaikkapa omistusasuntoa tai metsää.

Jos taas vainaja on kuollessaan asunut Suomessa, niin tässä tapauksessa perintöveroa pitää maksaa kaikesta omaisuudesta riippumatta siitä onko omaisuus Suomessa vai ulkomailla.

Myös niissä tapauksissa joissa Suomessa asuva perinnönsaaja saa perintöä ulkomailta, on perintövero maksettava Suomeen. Yleisesti ottaen perintöveroa pitää maksaa Suomeen aina kun joko omaisuus, vainaja tai perinnönsaaja on Suomessa.

Joskus voi käydä niin että ulkomaisesta omaisuudesta joudutaan maksamaan veroa myös kohdemaassa. Näissä tapauksissa Verohallinto hyvittää ulkomaille maksetun osuuden perintöverosta.

Vähennykset Perintöverosta

Perintöverotukseen kuuluu kaksi eri vähennystä:

 1. Puolisovähennys: Tämän vähennyksen voi tehdä puoliso ja sen määrä on 90 000 euroa veronalaisesta perintöosuudesta
 2. Alaikäisyysvähennys: Alaikäisyysvähennys koskee alle 18-vuotiaita perinnönsaajia. Alaikäinen perinnönsaaja saa lain mukaan vähentää perintöosuudesta 60 000 euroa.

Perintöverosta Kiistellään

Moni argumentoi perintöveroa vastaan sillä että menehtynyt henkilö on jo elämänsä aikana kertaalleen suorittanut verot omaisuudestaan, joten miksi perinnöllisten pitää maksaa veroja omaisuudesta uudestaan?

Vaikka asiasta kiistellään paljon, niin perintövero tulee tuskin poistumaan Suomen lainsäädännöstä.

Perintöverotuksesta voi kuitenkin halutessaan valittaa. Valittaminen tapahtuu Verohallinnon lomakkeella ja se tulee toimittaa Verohallinnolle 5 vuoden sisällä verotuspäätöksestä. Vaikka verotuspäätöksestä valitetaan, niin itse vero tulee silti maksaa ajallaan.

Kommentoi Ja Kysy

Onko sinulla kysymyksiä perintöverosta tai haluaisitko kommentoida jotain liittyen tähän artikkeliin?

Kommentoi alle, anna vinkkejä tai kysy meiltä perintöverotuksesta.

Kiitos palautteestasi!

Lainaanyt.fi

Jaa Tämä

2 Kommenttia “Kattava infopaketti perintöverotuksesta”

 1. Post
  Author
  Kattava infopaketti perintöverotuksesta

  Hei Riitta,

  Kiitos viestistäsi!

  Tätä asiaa teidän kannattaa tiedustella suoraan verottajalta, jotta saatte tietoonne tilitiedot maksua varten ja perintöveron tarkan määrän.

  Ystävällisin terveisin,

  Jyri
  Asiakaspalvelu

 2. Kattava infopaketti perintöverotuksesta

  Meita on kolme sisarusta, jotka kaikki asumme Kanadassa. Aitimme kuoli Suomessa v. 2019. Hanen osakkeensa myytiin 5 kuukauden ja mokki 7 kuukauden kuluttua kuolemasta. Tulemme jakamaan tililla olevat rahat kolmeen osaan.
  Kysymys: Emme ole viela saaneet perintoveroilmoitusta, mutta voimmeko maksaa perintoverot kuolinpesan tililta, jos me kaikki kolme siihen suostutaan?

Jätä Kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.