Miten Suomen talous pärjää koronapandemian keskellä

In Blogi By Lainaanyt.fi 18.8.2020

Talous korona

Koronapandemia on riivannut koko maailmaa alkuvuodesta lähtien ja aiheuttanut jo lähes 800 000 kuolemantapausta maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi vaikutukset koko maailman talouteen ovat olleet ennen näkemättömän suuret.

Mutta mikä tilanne on tällä hetkellä Suomessa talouden suhteen ja miten Suomi on hoitanut koronapandemian taloudelliselta kantilta katsottuna verrattuna muuhun maailmaan?

Tässä artikkelissa käsittelemme talouden tilaa tällä hetkellä Suomessa ja mietimme mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.

Talous Osoittaa Elpymisen Merkkejä

Yleinen taloustilanne osoittaa tällä hetkellä lieviä merkkejä elpymisestä maailmanlaajuisesti johtuen pääasiassa siitä, että valtiot purkavat vähitellen koronarajoituksia talouden ja liikkumisen osalta. Elpyminen on kuitenkin maakohtaista, sillä joissain maissa tilanne pandemian suhteen on vielä erittäin huono.

Elpymistä tukee myös taloussuhdanteen tilaa kuvaava ostopäälliköiden indeksi, jonka perusteella euroalueen talous on kääntymässä takaisin kasvu-uralle.

Vaikka tilanne vaikuttaakin nyt menevän oikeaan suuntaan talouden osalta, niin toisen tartunta-aallon uhka on edelleen mahdollinen. Joskin emme usko että mahdollinen toinen aalto aiheuttaa yhtä syvää kuoppaa taloudelle kuin ensimmäinen aalto.

Myös pörssiyhtiöiden Q2 osavuosikatsaukset antavat merkkejä siitä että talouden tilanne on menossa oikeaan suuntaan. Toisen vuosineljänneksen tulokset ovat olleet laaja-alaisesti huomattavasti parempia kuin analyytikot ovat ennustaneet.

Mikä On Tilanne Suomessa?

Talous menee siis oikeaan suuntaan maailmanlaajuisesti mutta mikä tilanne on tällä hetkellä Suomessa?

Nordean pääekonomisti Helge J Pedersen jakoi paljon puhuvan taulukon, joka kuvaa bruttokansantuotteen kehitystä euroalueella Q2 aikana. Taulukossa Suomi on ykköspaikalla  ja meidän taloutemme supistui Q2 aikana ainoastaan 3,2 %, kun esim. Ruotsissa talous supistui 8,6 % ja Isossa-Britanniassa jopa yli 20 %.

Tästä voidaan siis päätellä että Suomi on onnistunut koronapandemian hallinnassa talouden osalta erinomaisesti. Ruotsalaispankki SEB:in johtavan ekonomisti Robert Bergqvist:n mukaan Suomen korkeampi valmius muutokseen on ollut avainasemassa tässä asiassa.

Myös Suomen talouden erityislaatuisuus selittää osaltaan hyvää onnistumista. Suomessa suuria teollisuuden aloja ovat metsäteollisuus ja metalliteollisuus. Nämä teollisuuden alat ovat ns. jälkisyklisiä, jonka ansiosta tilausmäärät eivät ole romahtaneet pandemian aikana.
Tämän lisäksi sulkutoimenpiteet ovat olleet Suomessa paljon lievempiä kuin vaikkapa Etelä-Euroopassa.

Lomautukset Palanneet Pandemiaa Edeltävälle Tasolle

Kun pandemia iski toden teolla maaliskuussa, niin uusissa lomautuksissa nähtiin todella suuri piikki. Uusien lomautettujen määrä nousi hetkessä 10 000 henkilöstä yli 50 000 henkilöön. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta taulukosta voidaan kuitenkin todeta että jo nyt on palattu samalle tasolle kuin ennen pandemiaa.

Näyttäisi siis siltä että lomautuksien ja työttömyyden osalta Suomi palaa pandemiaa edeltävään tilanteeseen hyvinkin nopeasti. Toki aina pitää muistaa että toinen aalto on edelleen hyvin mahdollinen ellei jopa todennäköinen.

Suomalaisten Luotto Talouteen On Kunnossa

Suomalaisten luotto omaan talouteen vaikuttaa tällä hetkellä vahvalta. Tätä tukee Nordean julkaisema koronamonitori, josta näkee että useilla sektoreilla on koronadipin jälkeen palattu pandemiaa edeltävälle tasolle.

Korttimaksut ovat kokonaisuudessaan tällä hetkellä jo vuotta aiempaa korkeammalla tasolla. Palveluissa aktiviteetti on jo lähes vuoden takaisella tasolla ja tavarakauppa käy hyvin. Kaiken kaikkiaan useilla sektoreilla aktiviteetti on korkeammalla kuin vuosi sitten.

Toimialakohtaiset erot ovat toki suuria. Esim. kulttuuriin käytetty raha on tippunut vuoden takaisesta lähes 50 %, kun taas verkkokauppa on lisääntynyt lähes 20 %.

Luottamus talouteen näyttäytyy vahvana myös siinä mielessä että Suomalaisten halukkuus ottaa lainaa on tällä hetkellä ennätystasolla. Suomalaisten kokonaisvelkamäärä on nimittäin kasvanut koronaviruksesta huolimatta ennätyslukemiin.

Osittain lainamäärien kasvu selittyy sillä että lainan ottaminen on nyt edullisempaa kuin koskaan ennen. Esim. vakuudettomille lainoille määrätty korkokatto on vaikuttanut lainamäärien lisääntymiseen.

Tätä voidaan pitää hyvänä kehityssuuntana, sillä kulutus vahvistaa aina talouden tilaa. Asialla on kuitenkin myös kääntöpuolensa, sillä laina pitää tunnetusti maksaa myös takaisin.

Suomessa on tällä hetkellä yli 400 000 maksuhäiriömerkinnän omaavaa ihmistä ja odotettavissa on että laskeneista koroista huolimatta määrä tullee kasvamaan lisääntyneen lainamenekin myötä. Kasvuun tulee todennäköisesti myös vaikuttamaan se että pienentyneiden korkojen myötä ihmiset uskaltavat ottaa yhä suurempia lainoja.

Vertaa Vakuudettomat Lainat

Ratkaisevat Tekijät Talouden Toipumisen Kannalta

Näyttäisi siltä että kaikista ratkaisevin tekijä talouden toipumisen kannalta on pelon nujertaminen.

Tämä voidaan todeta vertaamalla Ruotsin tilastoja muihin pohjoismaihin. Ruotsissa ei tunnetusti ole ollut käytössä vastaavia rajoitustoimia muihin pohjoismaihin verrattuna mutta silti sen talous on kärsinyt yhtä paljon ellei jopa enemmän.

Jos tarkastellaan korttimaksudataa, niin Ruotsissa kuluttajien huoli koronapandemiasta näyttää heränneen muita maita myöhemmin. Kun Ruotsissa ei otettu tiukkoja rajoituksia käyttöön ja tartuntatilanne paheni, niin näyttää siltä että Ruotsalaiset kuluttajat jäivät kotiin.

Tartuntatilanne alkoi helpottaa Ruotsissa toukokuussa mutta edelleen kesäkuussa korttimaksutietojen mukaan ostot olivat reilusti vuodentakaista alempana.  Muissa pohjoismaissa taas tiukkojen rajoitusten ansiosta kuluttajien luottamus säilyi paremmin ja he uskalsivat lähteä liikkeelle kun rajoituksia alettiin purkaa.

Näyttäisi siis siltä että lievemmillä rajoituksilla ei ole ollut erityisen positiivista vaikutusta talouden kannalta. Elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemien tutkimusten perusteella voidaan todeta että ihmisten käyttäytymistä ohjaa hyvin vahvasti pelko.

Tärkeintä on siis pitää kokonaistartuntojen määrä mahdollisimman pienenä, jotta ihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle ja kuluttaa enemmän.

Arvostele Artikkeli
Lähettää
Arvio
0 (0 ääntä)
Lainaanyt.fi

Jaa Tämä

Jätä Kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Lähettää